מועצה אזורית דרום השרון. היכל התרבות דרום השרון

היכל התרבות דרום השרון - לוח הצגות, כרטיסים, הנחות, אירועים קרובים ברוכים הבאים בשנת 1960 דובר גם על הקמת בית ספר משותף למועצות אזוריות השרון התיכון והירקון, מתוך רצון להביא לאיחוד מלא של המועצות
הארנונה מהווה מקור מרכזי ל תקציב המועצה ומקבלת משנה תוקף בעידן של צמצום הסיוע הממשלתי למועצה נבהיר כי מדובר בפלטפורמה פרסומית לטובת הציבור וכי למועצה אין אחריות על השירותים שניתנים על ידי בעלי העסקים

האם דף זה עזר לך? הצגה מעובדת ע"פ סידרת הטלביזיה.

8
הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון
הצוות המיומן של אודיטוריום מאן מספק שירותי הגברה, תאורה מחושבת, אפשרות לקיים שיחת ועידות וידאו, מקרן ומסך, אינטרנט אלחוטי ועוד לצד מהשורה הראשונה, הופעות ומופעים לקהל רחב
מתחם העסקים של דרום השרון
כספיון הוא סיפור על התבגרות
הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון
בואו נרכוש ונצרוך תוצרת מקומית ונחזק את בעלי העסקים בדרום השרון! בשנת 1964 התקיימו שיחות על איחוד שלוש המועצות
ניתן לעיין במסמכי המכרז, ללא תשלום, קודם לרכישתם באתר האינטרנט של המועצה בכתובת: דרך סיפור ההרפתקאות נבחנים ערכים כמו חברות, שיתוף וערבות הדדית
תשלומי הארנונה משמשים למימון פעולות ושירותים מוניציפאליים וממלכתיים חינוך, רווחה, תאורת רחובות, פינוי אשפה ביתית, שירות וטרינרי, ביטחון וכדומה שוק וירטואלי בדרום השרון בואו נרכוש ונצרוך תוצרת מקומית ונחזק את בעלי העסקים בדרום השרון! בשנת 2008 היה זה האזור הצפוף ביותר בישראל

שיתופי פעולה אחרים התבצעו בין חלק מהמועצות האחרות בשרון.

12
היכל התרבות דרום השרון
ההצעות תוגשנה במסירה אישית ידנית ולא באמצעות הדואר או בכל דרך אחרת
מתחם העסקים של דרום השרון
סימבה גור אריות, יוצא למסע ארוך בג'ונגל כדי לפגוש את מלך העצים ולקבל ממנו את שבעת הכוכבים
הוועדה המקומית לתכנון ובניה דרום השרון
בשנת 1976 הוכללו שלוש המועצות יחד עם מועצות אחרות באזור ב של אזור השרון
סכום חיוב הארנונה מחושב אך ורק על פי שטח הנכס הבנוי במכפלת התעריף למטר רבוע מ"ר איחוד שלוש המועצות הללו עמד על הפרק כמעט מאז הקמתן, וכבר באוגוסט 1952 התקיימו דיונים על איחודם, אך היעדר כבישים מחברים היה בין המונעים את האיחוד
במסגרת דיוני התקציב המתקיימים במליאת המועצה מידי שנה מוחלט ונקבע צו מסים לאותה שנת תקציב דרום השרון עומד ד"ר מוטי דלג'ו וסגנו צפי פלד

כך, למשל, ועדת בניין ערים הוקמה במשותף עבור מועצות אזוריות, השרון התיכון, הירקון, השרון הצפוני והדר השרון.

9
מתחם העסקים של דרום השרון
שם פוגשת דורותי מיכל אמדורסקי את הדמויות המופלאות: הדחליל, איש הפח, האריה, הפיה הטובה וכמובן את הקוסם הגדול
מועצה איזורית דרום השרון
באמצעות אתר המועצה ניתן וכן להוריד טפסים חיוניים
מכרז פומבי 10/21
ההיסטוריה מאחורי היכל התרבות דרום השרון מבחינה היסטורית, בעוד שחלקים ממישור השרון היו פורייה מאוד, מרביתם היו ביצות ומלריה, מצב שהחריף ביער עותומאני מסיבי