עלי הכהן. Way: ‪Eli HaCohen‬ (‪20723028‬)

לעלי נודע על מעשיהם הרעים של בניו פנחס וחפני, אשר מנצלים את כוחם לרעה, אם בלקיחת החלק הטוב של בשר הקורבנות לעצמם, אם בהטרדות של נשים שהגיעו לאהל מועד ואם בדרכים אחרות באגדה אמר רבה בזבח ומנחה אינו מתכפר מבני עלי אבל מתכפר הוא בדברי תורה, אביי אמר בזבח ובמנחה אינו מתכפר אבל מתכפר בגמילות חסדים
שכן, לאור השמועות שהגיעו אליו אודות הנעשה בחצרות המשכן, ראה עלי לעצמו חובה לשבת בהתמדה בעזרה שבמשכן שילה, כדי לפקח על סדרי המקדש

לפי פירושים מסוימים, עלי לא הצליח לשכנע את בניו כי ריחם עליהם ולא הענישם במלוא החומרה, כפי שהיה יכול.

Way: ‪Eli HaCohen‬ (‪20723028‬)
במקביל, שמואל גדל ועלי מלמדו לקבל נבואה, ונבואתו הראשונה, שזרעו של עלי יהיה רע ולא יזכה לחיים טובים, מחזקת את דברי איש לעלי
עלי הכהן
כב וַתֹּאמֶר גָּלָה כָבוֹד מִיִּשְׂרָאֵל כִּי נִלְקַח אֲרוֹן הָאֱלֹהִים
Way: ‪Eli HaCohen‬ (‪20723028‬)
חפני ופנחס חטאים דתיים כאשר פעלו ככוהנים בפועל במקום עלי, וניצלו את כוחם לרעה
לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עוון בית עלי בזבח ובמנחה" שם ג' י"ג
משפחה אחת הייתה בירושלם שהיו מתים כבן י"ח שנה וכן היה עם רבי חנינא ורבי הושעיא, שהיו מבני עלי, ולא עלה ביד רבי יוחנן לסומכם

ספר שמואל מתאר את מות עלי, ב על פי המסורת, אחרי שנודע לו על הלקח בידי ה, וגורל : וַיְהִי כְּהַזְכִּירוֹ אֶת אֲרוֹן הָאֱלֹהִים וַיִּפֹּל מֵעַל הַכִּסֵּא אֲחֹרַנִּית בְּעַד יַד הַשַּׁעַר וַתִּשָּׁבֵר מַפְרַקְתּוֹ וַיָּמֹת כִּי זָקֵן הָאִישׁ וְכָבֵד; וְהוּא שָׁפַט אֶת יִשְׂרָאֵל אַרְבָּעִים שָׁנָה.

21
אנציקלופדיה יהודית דעת
עלי שומר על קדושת משכן שילה: עלי הכהן מתואר בפסוק כשהוא יושב בעזרה: "ועלי הכהן יושב על הכסא על מזוזת היכל ה'", מכאן למדו חכמים על מעלתו, שזכה לכמה תפקידים בדורו, וכלשון המדרש: "'ועלי הכהן' - שהיה כהן גדול
עלי הכהן
אמר רבא: בזבח ובמנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר ב; אביי אמר: בזבח ומנחה אינו מתכפר, אבל מתכפר בתורה וב
אנציקלופדיה יהודית דעת
בהקשר למותם המוקדם של אביי ורבה דן התלמוד ב בקללה הרובצת על בית עלי, ומבאר: 'לכן נשבעתי לבית עלי אם יתכפר עון בית עלי בזבח ובמנחה'
שמואל אמר עליו: "אשר ידע כי מקללים להם בניו ולא כהה בם
נראה להסביר דעה מיוחדת זו בדברי חז"ל, שבמקרה של עלי הדבר מותר לאחר שהבין שטעה, הוא ברך אותה שתפילתה תתגשם, בלי לדעת למען מה התפללה

מכוח תפקידיו אלה מצינו דעה, שהותר לעלי הכהן לשבת בעזרה, דבר שלא הותר אף למלך, וכך דרשו חז"ל: "'ועלי הכהן יושב'.

7
אנציקלופדיה יהודית דעת
באו והודיעו את רבן יוחנן בן זכאי
אנציקלופדיה יהודית דעת
אנציקלופדיה יהודית דעת
כלומר, פעלו בניגוד להלכה, ולקחו את הבשר מיד אחר השחיטה ולא המתינו לאחר הקטרת החלבים