הרשות השופטת. רשות שופטת

כהונתו של חבר בבית הנבחרים היא בת שנתיים, כאשר בכל שנתיים נערכות בחירות כלליות לבית הנבחרים השופט קבע כי הנאשם אשם
כתב אישום: מסמך שמגישה הפרקליטות לבית המשפט ומפרט את סעיפי האישום נגד הנאשם בישראל קובע "בענייני שפיטה אין מרות על מי שבידו סמכות שפיטה, זולת מרותו של הדין"

סמכות זו היא אחת מהסמכויות החזקות שעומדות לרשות הנשיא, משום שהשופטים הם אלו שמפרשים את החוק בכלל ואת החוקה בפרט וכך קובעים את דמותה של ארצות הברית, ולכן דורש המחוקק את הסכמת הסנאט למינוי השופטים.

10
3.5. פרק 25
יש לשופטים חסינות משפטית, ולא פותחים ב אלא בהסכמת
הכללים להבטחת אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת
כלומר, אין כאן משפט רגיל — אדם כלשהו טוען טענה נגד הגורם השלטוני, ובג"צ דורש מאותו גורם שלטוני להשיב לטענה
רשות שופטת
רמת הפרדת הרשויות בארצות הברית נחשבת לגבוהה בעולם ולמיטבית, וזאת משום שהקונגרס האמריקאי והנשיא נבחרים בבחירות שונות, נפרדות ולא תלויות
קיימים בסך הכל 94 בתי משפט מחוזיים, כולל אחד בפוארטו ריקו הרחבה: הכללים התנאים המבטיחים את אי תלותה של הרשות השופטת מרות החוק — השופטים כפופים לחוק בלבד, ולא לשום דבר אחר
שאלה 6 - שאלת אירוע כפול פרשת "מין תמורת מינוי" שבה נחשד עורך דין המכהן כחבר בוועדה לבחירת שופטים, נחשפה בעקבות מידע שהשיגה עיתונאית מהטלפון הסלולרי של עורך הדין אין אשם או זכאי, אלא החלטה של השופט מי מהצדדים צודק

לעומת זאת במשפט אזרחי אין נאשם, ולכן אין עונש.

16
נט המשפט
למעשה כתב אישום הוא ההחלטה להעמיד למשפט אדם שעד עכשיו היה חשוד בלבד ונחקר על ידי המשטרה או הפרקליטות
הכללים להבטחת אי תלותה ועצמאותה של הרשות השופטת
העונש יכול להיות קנס, עבודות שירות, מאסר על תנאי, מאסר בפועל, ובמקרים מיוחדים גם עונש מוות
הממשלה הפדרלית של ארצות הברית
כלומר, מוצר שעדיין לא הופק והוא בגדר רעיון