לשונימי שם המספר. הגה וצורות : שם המספר

ֹשְלֹשָה ֹשְלֹשֶת- ֹשָלֹש ֹשְלֹש- 4 תקנו במידת הצורך את שמות המספרים ע"י צביעה בצבע אדום בקטע הבא: יש לי שתי כלבים ושלוש חתולים
מ- 11 ומעלה אפשר לומר גם ביחיד וגם ברבים ו' החיבור לפני הֱיֵה, חֲיֵה, הֲייתם וכיו"ב בצד הניקוד המצוי במקרא — וֶהְיֵה, וִחְיוּ, וִהְיִיתֶם, מותר גם הניקוד בחטף, כגון וֶהֱיֵה, וֶהֱיוּ, וַחֲיוּ, וַהֲיִיתֶם או וֶהֱיִיתֶם

בבית המלון בו שהינו יש 17 קומות.

27
לשונימי Archives
ֹשְנַיִם ֹשְנֵי- ֹשְתַּיִם ֹשְתֵּי- 3
לשונימי Archives
אַרְבָּעָה- עָשָֹר אַרְבַּע- עֶשְֹּרֵה 15
תרגול שם מספר
בדרכי לבית הספר עברתי 5 צמתים
המספר הסתמי - נקבה ספרו בקול מ-1 עד 10 עֶשְֹרִים עֶשְֹרִים שימו לב: חשוב! נפגשנו עם 7 חברים בחוג אחרה"צ
לדוגמאות נוספות ראו דוגמה 7; א דוגמאות 9, 10 למשל: 7 בלימוד ההבעה בכתב על התלמיד לרכוש מיומנויות בשלושה מישורים: א הגישה לחומר "הנושא" , לעיבודו ולעריכתו; ב ארגון הכתיבה; ג השימוש המובחן וההולם באוצר המילים ובמבנים התחביריים

ימים בחודש מציינים במספר מונה בזכר, כלומר מונים כמה ימים חלפו באותו החודש רבים טועים ואומרים זאת במספר הסודר: רביעי ביולי, שמיני באפריל.

לשונימי Archives
נושא שם המספר
מותרת גם הבאת השם הנמנה בסוף המספר, כגון 'שניים ורבע אחוזים' וביידוע: 'שניים ורבע האחוזים' , 'שלושה וחצי שקלים'
לשונימי Archives
דוגמאות: עיר קדושה - נקבה, צומת סואן - זכר