דלק קבוצה אופציה 11. קבוצת דלק

לשאלות ניתן לפנות ל מניה 1084128 כתב אופציה 1166297 כתב אופציה 1166321 כתב אופציה 1167816 אג"ח 1105543 אג"ח 1115823 אג"ח 1121326 אג"ח 1106046 אג"ח 1134790 אג"ח להמרה 1138874 אג"ח להמרה 1138882 אג"ח 1143361 אג"ח 1177849 כתב אופציה 1167824 כתב אופציה 1167832 כתב אופציה 1167840 כמו כן, לדלק קבוצה זכויות בנכס נפט במימי מפרץ מקסיקו בארה"ב וברישיון אקספלורציה באזור בקנדה
האסטרטגיה של הקבוצה בתחום זה הינה התמקדות בפיתוח, הפקה ומכירת גז טבעי וחיפושי נפט וגז טבעי בנכסי הנפט הקיימים של השותפות במימי הים-התיכון בנובמבר 2019 מכרה הקבוצה את אחזקותיה חברות הציבוריות הפניקס ואקלסלנס, ובכך חדלה הקבוצה לעסוק בתחום הביטוח והפיננסים

יצחק תשובה השתלט על החברה דרך ב- , ונכון ליוני 2015 הוא מחזיק ב-61.

3
תוצאות חיפוש
במאי 2020 פרסמה החברה לשנת 2019, ובו , עקב ירידה משמעותית שחלה לאחר תאריך המאזן בשווי נכסי הקבוצה
תוצאות חיפוש
בדיקה אחרונה ב-2 במאי 2018
קבוצת דלק
במאי 2018 נחתם הסכם למכירת החברה לקרן פורטיסימו בסכום של כ-72 מיליון שקל
עם השנים גדלה הקבוצה והתפתחה, וכיום היא אחת מקבוצות ההשקעות הציבוריות הגדולות והדינמיות בישראל
בשנת החלה קבוצת דלק למכור את נכסיה שאינם עוסקים בתחומי האנרגיה וחיפושי הנפט והגז בדצמבר 2019 מכרה קבוצת דלק במספר ימים את יתרת ההחזקה שלה 22

חשוב לציין חיפוש ניירות ערך באתר מציג תוצאות לניירות ערך הנסחרים בבורסה של ת"א בלבד.

קבוצת דלק
הונפקה בבורסה ב-2005 לפי שווי של 380 מיליון שקל, וב-2011 נמחקה מהבורסה בהצעת רכש של דלק ובזן, וב-2013 רכשה דלק את ההחזקות של בזן בחברה
תוצאות חיפוש
בין החזקותיה העיקריות נמצאות החברות הציבוריות , , דלק קידוחים, , כהן פיתוח ו
דלק קבוצה אפ 11
קבוצת דלק החלה את דרכה בשנת 1951, ימי קום המדינה, כ"דלק, חברת הדלק הישראלית""