גלי. גלי כבידה

בספר גלי פתגם לי, מסופר כי היא בהיריון The way they keep adding new characters and new plot twists and obstacles seem a desperate way to keep the drama alive
אוהב מאוד את אחותו גלי הבהרה של מהות הממצאים התפרסמה על ידי צוות לוויין החלל האירופאי Planck באוקטובר 2014

The Yad Vashem Prize for graduate students.

A comparative study on the effect of and primrose on menopausal hot flashes
It also offers extensive spa facilities
Dr. Gali Drucker Bar
המונח האנגלי לגלים במרחב הזמן־חלל המתוארים בתורת היחסות הכללית הוא , שיש לתרגם גלים כבידתיים או גלים גרביטציוניים או קרינה כבידתית או קרינה גרביטציונית
גלי (סדרת ספרים)
Guests have a restaurant and bar, plus a children's playground
במרץ 2014 פורסמו תוצאות מדידות של הטלסקופ העשויות להצביע בעקיפין על קיומם של גלי כבידה בשלב ה של Research grant: the Israeli Inter-University Academic Partnership in Russian and East European Studies
סקרן וחכם, יודע לגלות דברים במהירות אף על פי כן, המונח גלי כבידה נפוץ גם לתיאור תופעה זו

ב־15 ביוני 2016, מדעני LIGO הודיעו כי הצליחו לזהות אירוע נוסף של גילוי גלי כבידה.

A comparative study on the effect of and primrose on menopausal hot flashes
Persistent improvements were seen in many quality of life-related outcomes in the acupuncture group relative to the control group
A comparative study on the effect of and primrose on menopausal hot flashes
The severity and number of hot flashes and quality of life were measured by four-point scale, and the Menopause-Specific Quality of Life MENQOL questionnaire at pre-intervention, 1 st, 4 th, and 8 th weeks after treatment
גלי כבידה
The songs are just smoke and mirrors to cover up a weak script, story and characters