בראשית יב. בראשית יג

סיפור זה קוטע את סיפור הליכתו של אברם בארץ ושמא תאמר שגם לענין הטובה הוא כן ת"ל אכן שמע אלהים הקשיב בקול תפלתי
ו וְלֹא-נָשָׂא אֹתָם הָאָרֶץ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו כִּי-הָיָה רְכוּשָׁם רָב וְלֹא יָכְלוּ לָשֶׁבֶת יַחְדָּו יז קוּם הִתְהַלֵּךְ בָּאָרֶץ לְאָרְכָּהּ וּלְרָחְבָּהּ כִּי לְךָ אֶתְּנֶנָּה

בזיון, קללה, ארור, כי בזיון לשון קל מכולם, והוא כשב ואל תעשה שהמבזה אינו נוהג כבוד במבוזה, כמו שכתוב במדבר טו.

15
בראשית יב/טעמים
כג ויש במשמעותו גם כן קללה נמרצת ממש קרוב ללשון ארור
בראשית יב
ואין הש"י רוצה להתנהג עמנו כדרך השרים שאין מניחין לדבר בפניהם הרבה ומיד כאשר יבינו כוונת השואל אומרים לו קצר דבריך או כלה מדברותיך וצא, אבל הקב"ה בחסדו אינו כן כמ"ש תהלים כא
קטגוריה:בראשית יב ג
וכוס של ברכה לברך ואינו מברך, דכתיב: ואברכה מברכיך
ותיבת מקללך נמשכת גם כן למטה כשתהיה קללתו לקללה אאור וע"ד הקבלה ונברכו בך, הברכה מלמעלה מדתו של אברהם תחלת המדות
אבל בקללה אין שייך דבר זה כלל לכך נאמר ומקללך אאר אח"כ ולא קודם

כמו שפירש"י על פסוק כי קללת אלהים תלוי דברים כא.

19
בראשית יב
בראשית יב: לך לך מארצך — פורטל עובדי הוראה סיכום שבועי, ירדו למצרים
בראשית פרק יב סיכום
אמר הקב"ה אני מברך לאותו השבט
בראשית יב
החמיר הקב"ה בכבודו של צדיק יותר מכבודו; בצדיק כתיב: ואברכה מברכיך ומקללך אאֹר, אנא; ובכבודו כתיב: "כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו"