החוק הצרפתי המכון הישראלי לדמוקרטיה. איסור הצגת סמלים דתיים בבתי הספר בצרפת

עם פתיחת שנת הלימודים דיווח העיתון "" כי למערכת החינוך הצרפתית הגיעו רק 12 תלמידים כשהם לובשים סמלים דתיים מופגנים
אם החליטה ועדת הכנסת, על פי הסיבות המנויות בחוק, כי אין להסיר את חסינותו, עוברת ההחלטה למליאת הכנסת אשר תצביע גם היא על אי הסרת החסינות לחלקן, כגון ו, אף יש סעיפים מיוחדים בחוקה שפורשו כאיסור על הממשלה להעדיף דת אחת על פני האחרת

מושבי הקונגרס נפתחים בתפילה, ושבועת הנאמנות מכילה את הביטוי "אומה אחת, בחסות האל".

15
חוק להסדרת ההתיישבות ביהודה והשומרון
המלחינים הצרפתים מהתקופה הרומנטית כללו את: הידוע בעיקר בזכות הסימפוני הפנטסטי שלו , הידוע בעיקר בזכות כרמן, שהפכה לאחת האופרות הפופולריות והמבוצעות לעיתים קרובות ביותר
הפרדת הרשויות בישראל
ההפקעה מהווה הפרה גם של סעיף 43 לתקנות האג, לפיו על המדינה הכובשת להשאיר את דיני השטח על כנם אלא במקום שיש צורך הכרחי
הפרדת הדת מהמדינה
ההצעה חותרת תחת התפיסה הדמוקרטית הבסיסית לפיה דין אחד חל על כולם — ואף אחד לא נמצא "מעל החוק"
המצב המתקבל הוא של עירוב תחומים בין הרשויות השונות, כאשר כל רשות בודקת, מאזנת ומפקחת על הרשויות האחרות, כמתבקש בדמוקרטיה ועקב כך נוצר מצב המחייב את המשך הפעילות השוטפת של שלוש הרשויות אפילו אם נוצרים מצבים של התנגשות סמכויות ויכוח עז בסוגיה נטוש בכל רובדי החברה: החל ברמת , בנוגע לחוקים שונים, דרך אנשי ציבור ורוח, וכלה ברמת הרחוב: חסימת כבישים בשכונות חרדיות בשבת או הפגנות לאפשר גידול חזירים בארץ הן דוגמאות לכך
בין גילאי 18-24 סברו 45% ששינוי האקלים צריך לעמוד בראש סדר העדיפויות, לעומת 18% מבני 55-64 ב-17 באוגוסט 2017 הקפיא את ביצוע החוק עד לדיון בעתירות שהוגשו בנושא

עם זאת, השאלה של הסמכות והיחס בין הדת והשלטון נותרה מורכבת וסבוכה באימפריה הרומית המערבית לאורך כל ימי הביינים.

18
החוק הנורווגי
בארצות הברית, למשל, אין דת רשמית כלשהי ובכל זאת נרדפו האתאיסטים במחוזות רבים במהלך
שלטון החוק
החוק מכונה על ידי חלק ממתנגדיו בשם "חוק ההפקעה", על משקל כינויו הרווח כ"חוק ההסדרה", במחאה על ההתעלמות מהפקעת הקרקעות הכלולה בחוק
שלטון החוק
לא היה שום שליח ביני ובין ישוע בן מרים