מאגר בחינות בגרות משרד החינוך. בחינות בגרות

את החיפוש תוכלו לבצע על פי שם וסמל השאלון, שם המקצוע, מועד הבחינה, מגזר, סוג הנבחן אינטרני או אקסטרני ועוד התהליך מלווה בהודעות ומיילים שנשלחים לנרשמים ומעדכנים אותם במצבם בתהליך ההרשמה
מי שכבר קיים במאגר - יקבל הפניה ההנחיות המפורטות לעדכון הפרטים מופיעות באתר עצמו

בין מגוון הכלים אותם מספק המשרד לשרת את ציבור התלמידים והנבחנים, תמצאו מאגר המכיל בחינות בגרות משנים קודמות, כמו גם דוגמאות לתשובות.

26
בחינות בגרות
לצד פרטי הבחינה המופיעים במאגר, תוכלו למצוא בחלק מהבחינות באנגלית ובמתמטיקה גם הצעה לפתרון אותה הבחינה, אשר תסייע לכם בלמידה
תוכניות לבגרות
שאלות האירוע מתייחסות לכלל נושאי תוכנית הלימודים
מאגר מעריכי בחינות הבגרות
זאת על מנת לעמוד בכללי העסקתכם במערכות ההערכה של בחינות הבגרות ובכדי לקבל שכר על עבודתכם זו
מומלץ שמורים ייכנסו לשיעורים במהלך השנה עם מגוון כתבות מכלי תקשורת ומאתרים שונים וישתפו את התלמידים באירועים אקטואליים ובקשר שלהם למושגים הנלמדים בשיעורי אזרחות המאגר נפתח לצורך יישום תהליך זה ובו יש לעדכן את פרטיכם האישיים
מומלץ לעודד תלמידים לקרוא עיתונים וללמד את התלמידים לקשר את נושאי הלימוד לאירועים אקטואליים אנו מזמינים אתכם הנבחנים להשתמש בכלים אלו ולהיעזר בהם במהלך ההכנה לבחינה

יש להיכנס לאייקון ׳מאגר מומחים׳.

13
תוכניות לבגרות
פתוח לכלל המשתמשים ותוכלו למצוא בו דוגמאות לבחינות הבגרות בשנים הקודמות
מאגר בחינות בגרות ובחינות חיצוניות
בשנים האחרונות החל המשרד בפיילוט למתן הצעות לפתרון בחינות
מאגר מעריכי בחינות הבגרות
סמל שאלון ראשי 34280 בחינה ראשית — בחינה חיצונית 80% אינטרנים, נבחני משנה, אקסטרנים , סמל שאלון 34281 מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני מִשנה 20%, סמל שאלון 34282 מטלת ביצוע — מטלה פנימית לאינטרנים ולעולים חדשים 20%, סמל שאלון 34283 מבחן עולים — מבחן חיצוני 80% אינטרנים, נבחני משנה, אקסטרנים , סמל שאלון 34284 מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני משנה עולים 20%, סמל שאלון 34272 יחידות ההגבר — בחינה חיצונית 30%: חברה וכלכלה, סמל שאלון 34371 יחידות ההגבר — מבחן השלמה לאקסטרנים ולנבחני משנה: דת חברה ומדינה והחברה הערבית בישראל 70%, סמל שאלון 34372 יחידות ההגבר — מטלות פנימיות: מיזם והערכה חלופית 70%, סמל שאלון 34373 בכל אחד מהמדריכים מצוין אם הוא עדכון לכתוב בספר הלימוד או תוספת בחינות הבגרות בפתח ואנו נערכים לסייע לכם לעבור את הבחינות בהצלחה
בחינת הבגרות בכל שנה נוגעת באירועים אקטואליים שהתרחשו בשנה החולפת כל מדריך מכיל הצגת מטרות הוראה, עיקרי תוכן להוראה, הצעות דידקטיות להוראת הנושא בכיתה והצעות לשאלות מבחן לתרגול

להנחיות מפורטות בנושא הערכת בחינת בגרות יש לעקוב אחר ההנחיות בחוזר מפמ"ר תשע"ט.

10
תוכניות לבגרות
תוכניות לבגרות
מאגר בחינות בגרות ובחינות חיצוניות