שקם אלקטריק. שקם

בשיא פעילותה הפעילה החברה למעלה מאלף נקודות מכירה בבסיסי צה"ל מדן ועד אילת, במרחבי ו זהו השריד האחרון לשקם המקורי, מותג ששגור בפי רבים מאלו ששירתו בצה"ל
באזור התעשייה של שכן מפעל לעיבוד בשר של השקם עם ההחלטה להעביר את השליטה מחברה פרטית ל"", נדרשה החברה להשתמש במיתוג אחר

שמו החדש של המותג הוסבר "במשמעות הרחבה של המילה 'כוורת', מדובר במקום הומה ושוקק פעילות - רמז לאופן בו אנו רואים את הרשת עבור החיילים כנקודת מפגש ובילוי.

שקם
כוורת היא אוסף תאי אחסון רבים, רמז להיצע העשיר והמגוון שבחנויות"
שקם
בפברואר רשת המזון 25 חנויות נמכרה ל
שקם
בתקופת נפלו בשבי המצרי שני אנשי החברה אזרח וחייל בהיותם בניידת כזו
חברת השקם הקימה למעשה את הכלבו הראשונה בארץ המותג "שקם" נותר בידי חברת אלקו החזקות אשר קוראת לרשת חנויות ה בבעלותה בשם ""
בשנת הוחלט על הפרטת חברת השקם, בשלב הראשון החברה הונפקה ב ובשלב השני הועברה השליטה בחברת השקם מהמדינה אל חברת "" בנובמבר מכר בנישו את רשת "שקם גאלרי" ל

לחברה היה צי של משאיות מכירה "ניידת שקם" שהיו פוקדות נקודות בהן לא ניתן להקים נקודת מכירה קבועה.

19
שקם
בשנת שקם גאלרי נמכרה לז'ק בנישו לאחר ניסיון מיזוג כושל עם המשביר מחסני אופנה
שקם
במשך השנים התפתחה חברת השקם
שקם
גם ב, יש חיילים הנוהגים להשתמש בביטוי בשם "שקם"