גפן מדיקל. Form

חברת גפן מדיקל מחויבת לשמירת על פרטיות לקוחותיה, לידיעתך, המידע אודותיך, שמסירתו תלויה ברצונך ובהסכמתך, יישמר במאגרי המידע החברה וישמש את החברה, אלא אם תודיע לה אחרת בכתב, לצורך פניות בדיוור ישיר בקשר עם שירותים ומוצרים שמספקת החברה או צדדים שלישיים וכן למטרת מחקר שיווקי ורפואי
אני מסכים לקבל עדכונים, חומרים שיווקיים והצעות שיווקיות מהחברה בקשר עם שירותים ומוצרים שמספקת החברה או מספקים צדדים שלישיים, באמצעות הודעות SMS, דוא"ל, חיוג אוטומטי ופקס החברה לא תעביר את פרטיך לצד שלישי אלא אם תאשר לה לעשות כן

.

13
Form
Form
Form

.

19
Form
Form
Form

.

Form
Form
Form