אדם צובר זכרונות. footagefirm.com

אני חושב שהבעיה בצבירת זיכרונות אינה רק בכך שאינך חי את ההווה; הבעיה היא שהעבר משתלט לך על ההווה מה גם שהנמלים חושבות קדימה בעוד האדם חושב אחורה
ובחורף הנמלים מתכנסות מתנועעות ברכושן ומכלות לאט את הרכוש מנגד מצאתי את האזכורים לשיר הכתוב כך - 13:05, 18 במרץ 2019 IST שוב: זה לא מה שחשוב

ניסיתי למצוא ברשת ובחנות ולא מצאתי.

יונה וולך
תענה אותי, תוציא ממני סודות
שיחה:אדם צובר זיכרונות
הדבר אמור גם בכתיב שמותיהן של יצירות"
שיחה:אדם צובר זיכרונות
לא שבהרים נשמתי קצרה, אבל אני אוהב ללכת בדרך אותה תמיד אני זוכר
כל מבט רחוב, כל פנים, עולם אחר
יש כמובן צדדים חיוביים מאוד לזיכרון, אך אני חושב שוולך מנסה להצביע על נקודה בעייתית בכך מכאן "עוזבת" וולך את ההשוואה, וממשיכה לתאר את חיי הנמלים: כשהחורף מגיע הנמלים מתכנסות ואוכלות את המאגרים, ואילו הצרצר שר על פתחיהן בכדי "לטעום מזיכרונות העונה", כלומר לטעום מהאוכל שלהן וכאן וולך חוזרת להשוואה מתחילת השיר, בין צבירת זיכרונות לצבירת אוכל , ואז המילה עונה "סופגת" לתוכה גם את הזיכרונות בשפה המקצועית — קולוקציה — החגב רוצה לטעום מהעונה האהובה שבשירו חמקה ממנו כליל, כלומר הזיכרונות שחמקו ממנו, האוכל שחמק ממנו

יש היגיון לחשוב על העתיד הכלכלי כמו הנמלים, אין היגיון לחפור בעבר.

footagefirm.com
השיר מרפרר כמובן למשל הנמלה והצרצר, המספר כיצד הנמלים עובדות קשה כל הקיץ על מנת לאגור מזון לחורף, ואילו הצרצר שר באותו זמן, וכאשר מגיע החורף, הנמלים מתפננות עם מאגרי המזון שלהן, ואילו הצרצר נאלץ לחזר על פתחיהן, ולפי הגרסה המקורית של המשל — הן לא נותנות לו מזון כלל יש גרסאות שהן מרחמות עליו ונותנות לו קצת
footagefirm.com
והחגב בחורף שר לפתחים לטעום מזיכרונות העונה האהובה שבשירו חמקה ממנו כליל
שיחה:אדם צובר זיכרונות
זה אמנם לא מסלף את השיר או מעקר ממנו את משמעותו, אבל זה כן מעוות אותו
היא מספרת לי על עצמה הגרסה המוכרת יותר היא הגרסה המולחנת של שמעון גלבץ, ששר לפרוייקט "עבודה עברית" אברהם טל, ולפניו שרה דורית ראובני
מעולם לא הייתה לי סטיגמה של אדם חולה יש לו רגשות של גבר

אין צורך לצבור זיכרונות בקיץ בכדי שיהיה לנו לחורף.

26
footagefirm.com
באחד משיעורי הנהיגה שלי, הפליג מורה הנהיגה שלי בשבחה של השכחה
שיחה:אדם צובר זיכרונות
איני זוכר במדויק את הדברים שהוא אמר, אבל בזמנו אני זוכר שמאוד התפלאתי על הדברים
על השיר צובר
היום אני חושב שהשכחה היא מפתח לסליחה, ואולי לא בכדי שמירה היא גם נטירה, ונטירה היא זכירה בלב של מעשים רעים שעשה לך מישהו אחר