מפקד אוכלוסין. מפקדי אוכלוסין בישראל

השאלון המורחב כלל, נוסף על השאלות הדמוגרפיות הבסיסיות, מגוון שאלות מפורטות בנושאים חברתיים, כלכליים ודמוגרפיים ייתכן ומפקד זה כולל גם את תושבי הגדה המזרחית של הירדן
וראה עוד: ספורנו, שמות ל, יב; רבנו בחיי, הקדמה לפרשת כי תשא לאחר הסימון לחצו שוב על הכפתור "העתק קטע למסמך עריכה"

אף תנאי זה מקוים במפקד האוכלוסין, משום שבמסגרת המפקד נאספים נתונים על תושבי ישראל בלבד, ולא על מי שגר מחוץ לגבולות המדינה.

4
sensa katika Kamusi ya Kiebrania
זה נובע מתנאי אקלים: ברוב המקרים, בחורף, הדרך ליישובים הנמצאים באזורים אלה קשה או רצופה בסיכון לחייהם ובריאותם של פקידי הרישום
census במילון עברית
לפני שנעמוד על יחסם של מקורות ישראל למִפקד אוכלוסין, נזכיר בקצרה עובדות אחדות בעניין זה בחוק הישראלי
מפקד אוכלוסין מ
הוספתו של שאלון קצר למילוי עצמי במפקדים קודמים היה מילוי עצמי רק של השאלון המורחב הקטינה במידה רבה את העומס על הפוקדים ואפשרה להם להתמקד בתיקון טעויות ובהשלמת החסר
השינוי שבוצע בשלבי הפקידה הקטין במידה ניכרת את היקף ה"נפל" אי-השבה על שאלות בשאלונים המורחבים, ובכך גם שיפר את הכיסוי ואת איכות המידע שהתקבל לעומת המפקדים הקודמים והאם שיטת המפקד כיום, שאינה מנייה ישירה של נפשות, אלא נעשית באמצעות מילוי שאלונים, סיכום הנתונים שבהם ופילוחם, כלולה באיסור
אנו, מכל מקום, אין לנו עסק בנסתרות, ונראה לנו שיש לשער שאיסור המפקד מקורו ברעיון הנעלה של כבוד האדם לצורך עריכת מפקד זה הוקצו 10 טריטוריות שכללו אוכלוסייה בת 550 אלף איש

המפקדים בישראל נערכו בהמשך למפקדי ב, שהראשון בהם היה , ולאחריו.

13
sensa katika Kamusi ya Kiebrania
גם מעצבים מקצועיים וגם חובבים יכלו לקחת חלק בתחרות
‏מפקד אוכלוסין
ב- 1964 הגיע מספר המדינות הפוקדות ליותר ממאה תשעים מדינות
מפקד אוכלוסין 1931 של ארץ ישראל
בשלב השני קיבלו רק 20% ממשקי הבית שאלונים מורחבים והתבקשו לענות על שאלות בנושאים חברתיים וכלכליים