הוכחת מעויין. תכונות המעוין, אלכסונים במעוין

חישוב שטח משולש AOD: באותה צורה ניתן להוכיח כי שטח משולש AOD גדול פי 3 משטח משולש AOB פתרון במעוין המשולשים שיוצרים האלכסונים הם משולשים ישרי זווית כי אלכסוני המעוין מאונכים זה לזה
הוכחנו כי משולש BEC הוא משולש שווה שוקיים חשבו את הזוויות הנוספות בטרפז

טרפז שבו זוויות הבסיס שווה הוא טרפז שווה שוקיים.

תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
אפשרות 2: מראים ששני הישרים נפגשים בנקודה
טרפז
ואם האלכסונים שווים אז הטרפז שווה שוקיים
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
מרובע שבו 3 זוויות השוות 90 מעלות הוא מלבן
הישר DE חותך את הצלע AB בנקודה F, והישר CE חותך את AB בנקודה G בנוסף למשפטי קטע אמצעים יש עוד מספר תכונות מיוחדות של קטע אמצעים, תכונות שצריך להוכיח על מנת להשתמש בהן
אם במשולש זוויות הבסיס שוות אז המשולש שווה שוקיים סכום זוויות צמודות שאינן על אותו הבסיס הוא 180 מעלות

תשאלו: איך אנחנו צריכים לדעת שעלינו לבצע חפיפת משולשים? אלכסוני ה וה כן שווים באורכם.

23
טרפז
תרגיל 11 נתון טרפז ABCD
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
מכוון ש: 1 האלכסונים יוצרים משולשים דומים
טרפז
שימו לב שזווית הבסיס אינן שוות אלא אם אמרו שהטרפז הוא שווה שוקיים
הוכיחו כי מרובע ABCD הוא טרפז זווית D משלימה את זווית A ל 180 מעלות זוויות חד צדדיות בין ישרים מקבילים
דמיון משולשים על פי ז תכונות אלכסוני המעוין שיש להוכיח הרבה שואלים: האם אלכסוני המעוין שווים באורכם? תרגילים מהסוג הזה מופיעים הרבה מאוד פעמים

כאשר חוצים אותם נשארים עם 90 מעלות.

15
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
מרובע שיש לו שתי זוגות של צלעות מקבילות הוא מקבילית
תכונות המעוין, אלכסונים במעוין
מעוין, ריבוע ודלתון הם אלכסונים שאלכסוניהם מאונכים
טרפז
מרובע שיש לו שתי זוגות של צלעות מקבילות הוא מקבילית