הדסה הר הצופים טלפון. בית חולים הדסה הר הצופים בירושלים : מחלקה לפיזיותרפיה, בריכה טיפולית

המאמץ העיקרי של צה"ל בגזרת ירושלים הופנה לחבירה אל ההר, וכוחות הצליחו לחבור אליו לאחר כיבוש ושכונת במבנים המסתעפים מהמבנה המרכזי אמורים היו לשכון הפקולטות השונות ובהן פקולטה לרפואה ובית חולים הסמוך לפקולטה
לאחר קום בשנת הוקם הפנתיאון הלאומי ב במערב ירושלים ואיתה גם הראשי של מדינת ישראל ועם חלקות קבורה ממלכתיות נוספות, בין השאר מכיוון שהר הצופים היה מובלעת בשליטה ישראלית בתוך שטח שבשליטת שהיה במזרח ירושלים

הסכם זה נשאר בתוקפו ואושר מחדש ב שנחתמו עם ב־.

7
הר הצופים
ב- , נערך טקס הפתיחה של
מלונות ליד בית החולים הדסה הר הצופים, ירושלים, ישראל
השכונה גובלת בקמפוס הר הצופים של ובשכונות ו
בית חולים הדסה הר הצופים : מרפאת טראומה לילדים ומתבגרים
השיירה כללה שלושה כלי רכב: שני ו שהובילה להר אספקה, ובירידה מההר הובילה ספרים מבית הספרים הלאומי שבהר, אשר הועברו לספריות האוניברסיטה בירושלים העברית
במבט רציונלי ייתכן והיה עדיף להרוס את המבנה הישן ולבנות עליו בית חולים חדש, אך הלכה למעשה היה שיקום המבנה החלטה שמקורה רגשי גם מבחינה לאומית וגם עבור ארגון "הדסה" - סגירת מעגל היסטורי והערך הארכיטקטוני של המבנה בתכנון אריך מנדלסון הכריעו את הכף בעבור שימור המבנה והתאמתו לצורכי הזמן בשנת זכה בית הספר ב ל ול
הוא הביא דוגמאות של גילויי אחווה ורעות שהתגלו במלחמה, כמו "חבלנים שסיכנו את חייהם למלט את חברם הפצוע ב" בשנת הוענקה תרומה להקמת בהר הצופים ונערכה בה זכתה הצעתם של האדריכלים סופר-קולודני, אך בשל אילוצים שונים, בוטלה התרומה ובית המשפט נחנך בסופו של דבר ב- בגבעת רם ליד

המתחם הוקם על ידי בתחילת כבונקר לאחסון ה של שעמד סמוך למקום, על גבעה בגובה 797 מטרים מעל שהיא שלוחה של הר הצופים מכיוון צפון-מערב.

26
הר הצופים
הסכם זה נשאר בתוקפו עד לסופה של מלחמת העצמאות ואושר מחדש ב שנחתמו עם ב־
הר הצופים
כשבע שנים לאחר מכן, ב- , נערך טקס הפתיחה של האוניברסיטה העברית
בית חולים הדסה הר הצופים : מרפאת טראומה לילדים ומתבגרים
בשכונת , בשעה 9:45 עלה הרכב המוביל על והשיירה הותקפה על ידי כנופיות ערביות