מכללת קיי מודל. Moodle app

המערכים הוכנו ע"י הסטודנטיות בעבודה מעשית והועלו למאגר האינטרנטי כדוגמאות לרעיונות ולא בגדר "ראה וקדש" האתר לשימוש סגל והסטודנטיות ובשלב זה עקב זכויות יוצרים אין לשלוח את הקישור לאתר המערכים מחוץ למכללה נשים ערביו בישראל — מגמות לקראת העשור הבא
מאז נדד פעמיים: בראשונה לשכונה ג', לבניין זמני , ובשנייה לבניין נוכחי בשכונה ו' חדשה בבאר שבע, בשנת Multiculturalism in Higher Education: Education for peace and multiculturalism at Al-Qassemi Academy for Teachers

See the and for all the latest information.

Moodle app
ראשית דרכו של המוסד ב בבאר שבע
Conferences
Thank you for using Moodle! הרצאה ביום העיון "התקשוב בבתי הספר הערביים-מצוי ורצוי" שהתקיים במכללת אלקאסימי-באקה
Conferences
Ireland: University of Ulster 3 March, 2006
To access your Moodle or MoodleCloud sites on your mobile devices, please ask your site administrator to enable mobile services במשך 10 שנים 1994 - 2004 עמדה בראש יחידת המחקר
We rely on our community to support and help us to continuously improve our LMS The Conference for Multiculturalism in Education, Nazareth Academic Institute, Nazareth

Cultural Diversity in a Digital World: An online conference".

12
Moodle app
לוח, גיר ורשת חברתית: רשתות חברתיות - מדיניות ושימוש במערכת החינוך
Conferences
יום עיון משותף של אגף ה- ICT והחוג למדעי המחשב: האינטרנט הזדמנויות וסכנות
סטודנטים
הכנס הארצי הראשון:חינוך בחברה מרובת תרבויות מכללת קיי, באר שבע
במכללת קיי לומדים 3,000 סטודנטים במסלולי הוראה שונים וכ-500 סטודנטים נוספים במסגרת מכינה TEC Center for Technology, Education and Cultural Diversity, The MOFET Institute, Tel-Aviv
הכנס השמיני למרכז : TEC מגוון תרבותי בעולם דיגיטלי, מכון מופ"ת, 24 ינואר 2012 הכנס המקוון הבינלאומי השלישי: פותחים שערים בהכשרת מורים — חינוך והכשרת מורים בעידן גלובליזציה

.

9
Moodle app
הכנס הסוציולוגי ה-38 של האגודה הסוציולוגית הישראלית: להיות מיעוט בישראל — מבט השוואתי"
סטודנטים
AOIR-13 Conference, Manchester, 21 Oct
מכללת תלפיות
International conference on the role of ICT in Bridge-building and Social Inclusion — Programme