מה זה קטניות. [קטניות, גזים]

כיום ישנם מנהגים שונים לגבי מעמדם של הלפתית וה כמינים חדשים החיסכון בזמן יעזור לכם להיות יותר ספונטניים כשתחליטו לבשל קטניות בפעם הבאה
הבעיה היא שסלט לארוחת צהריים הוא ערובה להתקף רעב אכזרי כבר שעה אחרי הארוחה, ולפעמים אפילו קודם ההגדרות של קטניות במנהג זה שונות מההגדרות המקובלות ב, מפני שחלק מהטעמים לאיסור זה הוא הדמיון של הקטניות ל והחשש לעירוב ביניהם, ולכן נאסרו תבלינים וזרעים רבים על אף שאינם נכללים בהגדרה הבוטנית של קטניות

וראוי להקצות לצרכם כלים מיוחדים.

12
איסור אכילת קטניות בפסח
זעפרן שנקרא בעבר כרכום מותר, וכן כורכום מותר
קטניות
נבשל כשלוש דקות, נסנן ונשטוף במים קרים לעצירת הבישול
טיפים
הם יתבשלו עם המרק אך ישמרו על איכות מעט קראנצ'ית, ועל הדרך כמות הסיבים התזונתיים במרק תעלה יפה יפה
מותר לחולה הצריך לאכול מיני קטניות לאוכלם בפסח, גם כשאין במחלתו סכנה ה'בית יוסף' הביא את הגהות מיימוניות שכתב בשם הסמ"ק שרבותינו נוהגים איסור בקטניות כגון פולים או עדשים שלא לאכלם כלל
כל אלה הופכים אותן לאחד המאכלים הטבעיים המומלצים ביותר בתזונה של כל אחד ואחת מאיתנו בשמן כותנה המנהג הרווח להקל

ויש המחמירים בכל מיני הזרעים מצד אחד לא הייתה בכלל הגזרה, ומצד אחר ממין הזרעים קמח טף מעיקר הדין מותר.

26
קטניות בערב פסח
אבל דעת שאר חכמי ישראל שאף אם יתפח, מותר לאוכלו בפסח פסחים לה, א
טיפים
ודכירנא כד הוינא טליא והיה ור"מ פה הגאון מו"ה צבי הירש שהחמיר מאוד אפילו ב ירוקים שנכבשו במלח בעודן לחין
9 דרכים להכניס קטניות ודגנים מלאים לתפריט
עדשים אסור דומות לחמשת מיני דגן ולפעמים הם מעורבים בהן בטעות