חיפה כימיקלים. חיפה כימיקלים: סוגרים שני מפעלים, 800 עובדים מפוטרים

יחד עם זאת, קבוצת חיפה עם הפנים קדימה! אמוניה הוא גז רעיל וקטלני ששאיפתו גורמת למוות ביסורים בספטמבר 2008 רכשה "קבוצת טראמפ" בבעלות ובני משפחתו את השליטה בחברת TRI ועימה את השליטה בחברת חיפה כימיקלים
חיפה כימיקלים ערערה לבית המשפט המחוזי, אשר הוציא צו עיכוב ביצוע לצו הסגירה בשנה בראשונה פעל המפעל בהיקף חלקי ואף הושבת לשבועיים כדי לתקן תקלות נוספות

וועדת הערר דוחה את הערר אך דורשת תנאי נוסף לרשימת התנאים — אישור פיקוד העורף.

10
חיפה כימיקלים: חיפה הפסיד אותנו, הנגב
על המכתב חותם ראש לשכת אלוף פיקוד הצפון, נעם שילה, שכתב: "רמת האיום הסביבתי העלולה להיווצר כתוצאה מפגיעה במיכל האמוניה נבדקה שוב אל מול האיום ומול רמת המיגון הקיימת במתקן
חיפה כימיקלים: חיפה הפסיד אותנו, הנגב
על השאלה האם הוא יכול בכל זאת למנוע את שליחת מכתבי הפיטורים, השיב טראמפ חד-משמעית: "לא"
קבוצת חיפה
קשה להאמין עד כמה היה הטיפול לקוי מצד כל הגורמים המעורבים בסוגיה, ודאי הנהלת החברה, אבל עתה הממשלה, שהיא שחקן קריטי בעניין, צריכה סוף-סוף לעשות מעשה לטובת העובדים, החיפאים ותושבי הצפון והכלכלה הישראלית כולה
המשרד להגנת הסביבה מתחייב להביא לסגירת המיכל עד לסוף 2015 בשנת 1985 החליטו האמריקאים למכור את מניותיהם במפעל ולאחר מספר חודשים שבהם לא נמצא קונה נמכרו המניות לקבוצת משקיעים אמריקאית שארגן
בהסכם הקיבוצי שנחתם בסיום השביתה הונהגה לראשונה חלוקת העובדים ל"דורות" כך שעובדי דור ב' שהתקבלו לעבודה לאחר חתימת ההסכם ב-1997 הועסקו בתנאים נחותים ב-13 באפריל החליט בית המשפט העליון להתיר באופן זמני כניסתה של מכלית אמוניה למסוף הכימיקלים במפרץ חיפה על מנת למלא את מלאי האמוניה במכל, בתנאי שכמות האמוניה הכוללת לא תעלה על 11 אלף טונות במכל

כיום נותרה פתוחה שאלת המשך יבוא האמוניה למפרץ חיפה: בעוד שחברת חיפה כימיקלים, מעוניינת להמשיך ליבא אמוניה באמצעות מקשר ימי במפרץ, חלופה בה תומך גם המשרד להגנת הסביבה, עמותת צלול ועיריית חיפה סבורות שמקשר ימי מסוכן כמו מכל, אם לא יותר, ודורשות לממש את החלטת הממשלה, להקים מפעל ליצור אמוניה בדרום הארץ ולהפסיק לחלוטין את יבוא האמוניה למפרץ חיפה.

חיפה כימיקלים: חיפה הפסיד אותנו, הנגב
נובמבר 2006 משרד להגנת הסביבה מורה על הקמת ועדת אלוף הרצל שפיר, עליה מוטל לבחון את הסיכונים הקיימים כתוצאה מטיפול ופעילות חומרים מסוכנים בשגרה, מלחמה, פעילות עוינת או רעידות אדמה
חיפה כימיקלים: חיפה הפסיד אותנו, הנגב
על פי הערכות, תוכנית הצמיחה תרחיב את היצע התעסוקה בדרום במאות משרות
קבוצת חיפה
התמורה הכוללת ששולמה עבור החברה: 50 מיליון דולר
מכל האמוניה של חברת חיפה כימיקלים בנפח של 12 אלף טון, הוקם לפני למעלה מ-30 שנה בנמל הכימיקלים של מפרץ חיפה, באזור החשוף לנפילת טילים ולרעידות אדמה וסיכן במשך שנים רבות חייהם של מאות אלפים בחיפה ובצפון הארץ הספינים ניצחו את התעשייה, הביורוקרטיה ניצחה את הכלכלה, קמפיין מקומי של ראש עיר יונה יהב - ראש עיריית חיפה הביס את הממשלה הלאומית"
על הנהלת החברה הוטל לשאת במחצית עלויות ימי החופשה לפי שעה מחלוקת זו טרם הוכרעה

בנוסף, במפעל מתקן מיוחד לצמצום הפליטה, שעמד בדרישות ואף הוריד את כמות הפליטות מתחת לגבול שנקבע בצווים האישיים.

25
קבוצת חיפה
המפעל השני של החברה שוכן ב Lunel שב
חיפה כימיקלים: חיפה הפסיד אותנו, הנגב
שמונה חברות עונות לבקשה, ביניהן חברות בינלאומיות
מכל האמוניה של חיפה כימיקלים נסגר סופית
ב-28 במאי החליט בית המשפט העליון שמכל האמוניה ירוקן באופן סופי עד ל-31 ביולי 2017