מודל אוניברסיטת אריאל. אגודת מועדוני מודל בישראל

בראש הוועידה עומד יו"ר המועצה ומזכיר המועצה, האחראים על תפקודה וכינוסה בדומה ליו"ר הכנסת וסגניו כתב וצייר - שלמה אריאל, 2019
המחלקה מקנה לסטודנטים מגוון פעילויות: חלוקת אוכל ועידוד לחיילים, איסוף אוכל לנזקקים, ביקור בבתי חולים, ימי מודעות : יום האישה, יום האיידס וכו' הוא אחראי על ניהול האגודה והוצאה לפועל של החלטות הוועידה

מודל האו"ם מלמד את המשתתפים על אירועי דיומא במערכת העולמית, נושאים עדכניים ב, דיפלומטיה, משפט בינלאומי וסדר היום של האו"ם.

24
שלמה אריאל
הוקמו שתי ליגות כדורגל וכדורסל שפעלו לאורך כל השנה
שלמה אריאל
כגון : , I Do, הסברה ישראלית ודיפלומטיה, , פרויקט , פרויקטי הסברה
מודל היגיון בריא
המועצה, המתפקדת כמעין "פרלמנט", מתכנסת פעם בחודש ומאשרת את התקציב, שינוי התקנון ושינויים אסטרטגיים בפעילות האגודה
הוועד המנהל של אגודת הסטודנטים מורכב משלושה חברי ועידה נציגי הסטודנטים מהפקולטות השונות פרויקט מתחברים בקמפוס, פעילויות וטקסים לימי הזיכרון
In: Schaefer, Charles, Judy McCormick and Akiko Ohnogi, Eds רק הגנה אמיתית ומקיפה על אוכלוסיות בסיכון תאפשר לרוב הישראלים לנהל שגרת חיים הכרחית בכדי שישראל לא תקרוס כלכלית, בריאותית וחברתית

.

אגודת מועדוני מודל בישראל
The International Handbook of Play Therapy
מודל היגיון בריא
האגודה פעולת למתן מענה לזכויות וצרכים בתחומים שונים הנמצאים במעטפת לימודיו האקדמיים ויוצרת סביבת רווחה תרבות והוואי ב
מודל היגיון בריא
הארגון גם אחראית על תיאום לו"ז הכנסים הארצי ותיאום מפגשים בין יו"ר המועדונים