צועדים בדרך המילים. צועדים בדרך המילים א

התאמה לתכנית הלימודים : מענה על כל ההישגים הנדרשים - בחינוך לשוני - בהקשר לטקסטים האיכותיים שבמקראות דרך המילים הפעילויות המובאות במקראה מתייחסות לשל שער ולכל יצירה, ועם זאת מתרכזות סביב חמישה מוקדים עיקריים שהמורים מוזמנים לאמץ אותם גם להוראת יצירות אחרות במקראה: פעילויות להבהרת תכנים ומסרים גלויים וסמויים בטקסטים הכתובים והחזותיים פעילויות להבנת הערך האסתטי של הטקסט: מבעו ולשונו פעילויות להתייחסות פרשנית ומעריכה בכתב ובעל פה פעילויות המאפשרות לתלמידים איתור רלוונטיות בטקסט — לחייהם פעילויות המעודדות קריאה,כתיבה,שיחה,האזנה ודיבור יתרונות המדריך למורה: המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחוויתי בהתאם לתכנית הלימודים: מבוא קצר לכל שעור ובו קשר לרציונאל שהנחה בחירתו · דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם מבוא קצר לכל שעור ובו קשר לרציונאל שהנחה בחירתו · דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם
הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית

מקראה הכוללת פעילויות לתלמיד מדריך למורה למקראה שם הספר: צועדים בדרך המילים ו צוות כותבים: בינה גלר - טליתמן, רחל רייזברג יועצת מדעית: ד"ר אורית מיטל מיועד לכיתה: ו מספר אישור: 2553 התאמה לתכנית הלימודים: "חינוך לשוני: עברית- שפה, ספרות ותרבות" תשס"ג ועל פי התבחינים שפורסמו על ידי משרד החינוך בנובמבר 2011 עקרונות הסדרה: מענה על כל ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני - התנסויות בקריאה, בכתיבה בהאזנה ובדיבור מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה והעשרת השפה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות - המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי.

20
צועדים בדרך המילים לכיתה ו
המשימות בספר מכוונות לפיתוח קריאה מושכלת של טקסטים מסוגות שונות, לקידום הכישורים הלשוניים, לקידום חשיבה מסדר גבוה ולפיתוח דרכי קריאה יעילות
צועדים בדרך המילים
יתרונות המדריך למורה: המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחווייתי מבוא קצר לכל שיעור ובו קשר לרציונאל שהנחה את בחירתו דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם
צועדים בדרך המילים לכיתה ו
מקראה לכל כתה א עד ו חוברות מ שימות לכיתות ד,ה,ו מדריך למורה למקראה לכיתות א עד ו מדריך למורה לחוברת המ שימות לכיתות ד,ה,ו שם הספר: דרך המילים א צוות כותבים: בינה גלר - טליתמן, רחל רייזברג יועצת מדעית: ד"ר יפה בנימיני מיועד לכתה: א עקרונות הסדרה: מענה על כל ההישגים הנדר שים - בחינוך לשוני - בהקשר לטקסטים האיכותיים שבמקראות דרך המילים
לכתה א: מקראה כוללת פעילויות לכתה ב- ו: בתהליכי פיתוח שם הספר: מסע מדע — מסע בכדור פורח אל העמק הנעלם צוות כותבים: רחל רייזברג, חנה שליטא, בינה גלר- טליתמן מיועד לכתות: א מספר אישור: 2351 התאמה לתכנית הלימודים: מענה על כל ההישגים הנדרשים - בחינוך לשוני - בהקשר לטקסטים האיכותיים שבמקראות דרך המילים נכתבה בגישה בין תחומית וכולתל טקסטים עיונים, טקסטים ספרותיים וטקסטים חזותיים מסוגים שונים
שם הסדרה: דרך המילים מה כוללת הסדרה? מקראה הכוללת פעילויות לתלמיד מדריך למורה למקראה שם הספר: צועדים בדרך המילים ה צוות כותבים: בינה גלר - טליתמן, רחל רייזברג יועצת מדעית: ד"ר אורית מיטל מיועד לכיתה: ב מספר אישור: 2551 התאמה לתכנית הלימודים: "חינוך לשוני: עברית- שפה, ספרות ותרבות" תשס"ג ועל פי התבחינים שפורסמו על ידי משרד החינוך בנובמבר 2011 עקרונות הסדרה: מענה על כל ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני - התנסויות בקריאה, בכתיבה בהאזנה ובדיבור מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה והעשרת השפה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות - המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי שם הסדרה: צועדים בדרך המילים מה כוללת הסדרה? יתרונות המדריך למורה: המדריך למורה כולל כלים שמטרתם לסייע למורה ללמד באופן משמעותי וחוויתי בהתאם לתכנית הלימודים: a מבוא קצר לכל שעור ובו קשר לרציונאל שהנחה בחירתו a דברי עיון למבחר טקסטים מילוליים וחזותיים a מגוון הצעות לפעילויות לימודיות בטקסטים שהמדריך דן בהם

הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית.

3
צועדים בדרך המילים א
מקראה הכוללת פעילויות לתלמיד מדריך למורה למקראה שם הספר: צועדים בדרך המילים - לכתה ג צוות כותבים: בינה גלר - טליתמן, חנה שליטא מס' אישור: 2640 יועצת מדעית: ד"ר אורית מיטל מיועד לכתה: ג' התאמה לתכנית הלימודים: "חינוך לשוני: עברית- שפה, ספרות ותרבות" תשס"ג ועל פי התבחינים שפורסמו על ידי משרד החינוך בנובמבר 2011 עקרונות הסדרה: מענה על כל ההישגים הנדרשים בחינוך לשוני - התנסויות בקריאה, בכתיבה בהאזנה ובדיבור מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה והעשרת השפה ממקראות איכותיות, עשירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות - המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי
צועדים בדרך המילים
הטקסטים בספר מותאמים לגיל הלומדים, בעלי מטען תרבותי עשיר, מכוונים להרחבת הדעת, מפתחים הבנה ספרותית ומעודדים חשיבה ביקורתית
צועדים בדרך המילים ב
מענה לצורך בפיתוח תרבות קריאה ממקראות איכותיות, ע שירות ביצירות מסוגות שונות מתקופות שונות- המעוצבות בעיצוב מושך וידידותי