פורטל רשויות ובעלויות חינוך. נגישות

המונח 'נגישות' מוגדר בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 תיקון מס' 2 תשס"ה-2005 : "אפשרות הגעה למקום, תנועה והתמצאות בו, שימוש והנאה משירות, קבלת מידע הניתן או המופק במסגרת מקום או שירות או בקשר אליהם, שימוש במתקניהם והשתתפות בתכניות ובפעילויות המתקיימות בהם, והכול באופן שוויוני, מכובד, עצמאי ובטיחותי" מערכת החינוך רואה ערך עליון בחינוך לנגישות ולקבלת השונה
חשבות המשרד מבצעת בדיקות כספיות באמצעות רואי חשבון חיצוניים לרשויות ובעלויות המתוקצבות ע"י המשרד, על מנת להבטיח כי הכספים המיועדים לפעילויות חינוכיות אכן מגיעים ליעדם מערכת החינוך שואפת לקדם השתלבות של תלמידים עם מוגבלות כך שיוכלו ללמוד בכל מוסד לימוד שיבחרו

מוגבלות יכולה להיות פיזית, נפשית או שכלית לרבות קוגניטיבית, קבועה או זמנית, ובשלה מוגבל מהותית תפקודו של האדם.

13
תקצוב רשויות מקומיות ובעלות חינוך
נגישות במערכת החינוך האגף האחראי לנושא נגישות במשרד החינוך הוא אגף זהירות בדרכים, נגישות ואורח חיים בטוח
תקצוב רשויות מקומיות ובעלות חינוך
על החברה לשלב בתוכה אדם עם מוגבלות כשווה בין שווים ולהבטיח לו שוויון הזדמנויות
תקצוב רשויות מקומיות ובעלות חינוך
להלן הקישורים לדפים המפרטים את קריטריוני התקצוב על פיהם מתקצב משרד החינוך
האגף אחראי על בטחון ובטיחות בבתי ספר גני ילדים וכלל מוסדות החינוך וכן על הוראות לשעת חירום, טיולים, משלחות לחו"ל והכשרות בישראל חיים כ-1,700,000 איש עם מוגבלות, כ-330,000 מהם תלמידים עם מוגבלות
החוק קובע את החובה להנגיש לאנשים עם כל סוגי המוגבלויות כל מקום שניתן בו שירות לציבור ובכלל זה אתרי אינטרנט משרדי ממשלה, בתי משפט, בתי עסק כמו בתי קולנוע ומסעדות, פארקים ובתי מלון, בתי ספר, מופעים וכדומה — חייבים להנגיש את השירות שניתן בהם למבנים, לתשתיות ולסביבת הבניין

.

1
אגף בכיר לבטחון ושעת חירום במשרד החינוך
לפיכך היא מובילה מהלך חינוכי מקיף המושתת על ערכים של כבוד ורגישות כלפי אנשים עם מוגבלות ופועלת ליישום ערכים אלו
נגישות
סמנכ"ל ומנהל אגף בכיר: אריה מור מנהל האגף: רותם זהבי 073-3931062 למידע בתחומי האחריות של האגף, היכנסו לפורטלים הבאים: · מנהלי מוסדות חינוך, רכזי ביטחון ובעלי תפקידים נוספים במוסד החינוך: · קב"טים, מנהלי מחלקות חינוך ובעלי תפקידים נוספים ברשויות ובבעלויות חינוך:
אגף בכיר לבטחון ושעת חירום במשרד החינוך

.

תקצוב רשויות מקומיות ובעלות חינוך
תקצוב רשויות מקומיות ובעלות חינוך
נגישות