معنى كلمه استن. معجم اللهجات المحكية: معنى كلمة (زعل)

It was only then that she learned the meaning of the word sterilization i think we disagree on the meaning of the word save
denounce, censure, disapprove, deprecate, reprove, reprobate, show up, mow• condemnation, denouncement, denunciation, disapprobation, disapproval, censure, reproof• Robin, maybe later we can discuss the meaning of the word

.

29
ما معنى كلمه استنّ
وصف و معنى و تعريف كلمة زفة
معنى كلمة سنت

.

15
معنى كلمة سنت
فهرست وام‌واژه‌های فرانسوی در فارسی
قاموس ترجمان