מתנ ס יקנעם. יקנעם עילית

ב- נפתח לתנועה , המקשר את כביש 70 כיום עם , ומאפשר גישה מהירה מיקנעם עילית למרכז ישראל ולדרומה עם כניסת החברה החדשה, הופעלו בעיר לראשונה לחיפה ול דרך
במידה ומסיבות כאלה ואחרות בוטל המופע, יהא הרוכש זכאי להחזר מלא של התשלום אותו שילם לתאטרון יקנעם — מתנ"ס יקנעם, זאת כנגד השבת כרטיס הכניסה למשרדי תאטרון יקנעם — ככל שכרטיס הכניסה נמשך על ידו וזאת לא יאוחר מ 30 ימי עסקים מיום ביטול המופע ב נבנו באזור התעשייה מבנים אחדים לתעשיית ההיי-טק שבססו את מעמדו של האזור ב

עלות הנפקת מנוי חדש בהתאם להחלטת התאטרון.

24
יקנעם עילית
אזור התעשייה של העיר משתרע לאורך
יקנעם עילית
רק הכללים שיפורסמו בתקנון האתר יחייבו את המשתתפים ואת תאטרון יקנעם — מתנ"ס יקנעם
יקנעם עילית
המעברה החלה את צעדיה הראשונים בהגעת 250 משפחות עולים, לאחר שהמושבה נענתה לאתגר קליטת העלייה והסכימה לקלוט 100 משפחות
לאחר מספר חודשים הוחל בבניית בתי קבע על פי תוכנית להקמת עיר שתכיל 15,000 תושבים, ולקראת סוף שנת 1951 נכנסו 285 משפחות ראשונות אל בתי הקבע בשנת בקשו נציגי המושבה והעיירה מ להיפרד אלה מאלה , ובשנת התנתקה המושבה מהמועצה המקומית, השם "יקנעם" נתייחד למושבה והמועצה המקומית נקראה "יקנעם עִלית"
רוכש שטרם משך את כרטיסי הכניסה, יזוכה בחשבונו באמצעות חברת כרטיסי האשראי באמצעותה בוצעה העסקה בלבד במלוא סך העסקה הצבע השולט בדגל, , מקורו בסמל העיר ומסמל את יקנעם כ

ביולי 1950 הוקמה בצמוד למושבה, במעלה ההר, שעד שנת 1967 נכללה במועצה מקומית אחת עם המושבה.

יקנעם עילית
זאת חרף התנגדותה של המושבה , שיקנעם הוא שמה הרשמי
יקנעם עילית
ב־ הוכרזה יקנעם עילית כעיר
יקנעם עילית
עם זאת, העירייה מעדיפה את השם יקנעם, וכך הוא מופיע בסמל העיר ובפרסומי העירייה
עם מפעלי ההיי-טק שמרכזם בעיר נמנים , , , , , , , ועוד עקב בנייה אינטנסיבית זו הכפילה העיר בעשור הראשון של המאה ה-21 את שטחה מצדה המערבי, וכיום היא כמעט גובלת במושב
תאטרון יקנעם — מתנ"ס יקנעם מקדישים משאבים ונוקטים באמצעים סבירים למניעת חדירה לאתר ולסיכול פגיעה בפרטיות המשתתפים כמויות המשקעים שנמדדו בעיר בשנים קודמות ע"פ תחנת יקנעם: 2009-2010: 552

עד תחילת שנת 1952 הגיעו עוד כ-400 משפחות עולים, ועל קליטת העולים קבלה המועצה ציון לשבח.

7
תקנון שימוש באתר האינטרנט ורכישת כרטיסים
של במשך שנת היה 10,927 ש"ח ממוצע ארצי: 9,634 ש"ח
תקנון שימוש באתר האינטרנט ורכישת כרטיסים
פארקים בולטים הם "פארק רבין" ובו פסל של מעשה ידיו של הפסל ו"פארק בריכות נחל קרת" הנטוע לאורך אפיקו של ובו בריכות מים הנשפכים מבריכה לבריכה במפלים קטנים, ו
תקנון שימוש באתר האינטרנט ורכישת כרטיסים
האות יו"ד שבתחילת שם העיר מנוקדת ב, כלומר יש להגות "יוֹקנעם"