חומות של תקווה. חומות של תקווה לצפייה ישירה

ה' יהיה חומת אש לעיר, הוא יגן עליה וגם ישכון בתוכה כך שיחושו בקדושה בלי חומות שעוטפות אותה מבחוץ עם ההתבגרות של העם, יש עליה רוחנית ואפשר להגיע לנקודה הפנימית של קדושה בלי עזרה של חומה חיצונית
אולם, הדגש המרכזי שיש לחומות, לתיאור המצב הגרוע שלהם והמאמצים לבנת את החומות מחדש מרמז שיש להן משמעות נוספת בהתפתחות של עם יש שלבים, יש שלב בו צריך חומות לירושלים ושלב בו אפשר להתעלות מעבר לחומות

בפורים התגלה שלמרות הפיזור, העם מאוחד והם נלחמים יחד נגד אויביהם, בדיוק כמו בזמן הכניסה לארץ בתקופת יהושע בן נון.

24
חומות של תקווה לצפייה ישירה
חומות של תקווה
ירושלים תהיה עיר בלי חומת
חומות של תקווה
כיוון שירושלים היתה חרבה באותו זמן וכדי שלא לזלזל בארץ ישראל, תקנו שהזמן הקובע לחומה הוא ימות יהושע בן נון ולא הדור של מרדכי ואסתר
בימינו, שבעה עשר בתמוז הוא יום צום וצער, אך במקורו היה ראוי להיות יום שמחה למרות שידו לא הייתה במעל, נשלח אנדי, בנקאי צעיר ומכובד, למאסר-עולם בעוון רצח אשתו ומאהבה
החזיר מסמל את הצד ההפוך לקדושה וקרבנות בשלב הראשון צריך להתגונן מאויבים ובלי חומות, אי אפשר לפתח את ירושלים בכלל

זכריה מתאר מראה נבואי בו הוא רואה מלאך עם חוט הולך למדוד את ירושלים שתיבנה.

חומות של תקווה
כיון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה, ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה"
חומות של תקווה לצפייה ישירה עם תרגום מובנה
ואני אהיה לה נאם ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה"
חומות של תקווה לצפייה ישירה
נחמיה מבין שצריך לבנות את החומות במהירות ואכן הוא מצליח לבנות את חומות העיר בחמישים ושניים ימים בלבד