מפת שכונות תל אביב. דירות במונטיפיורי

חלק קטן יותר משטח זה נמצא גם ברובע 5 עם זאת, קיימים בה גם חלקים כגון שכונת הנבדלת מבחינה זו משאר השכונות
By using this site, you agree to the and the אוכלוסיית השכונות, בממוצע, היא האמידה ביותר בעיר וכן בין האוכלוסיות האמידות ביותר בישראל כולה

גם כיום, למעשה, מתפקדות רובן כפרברי העיר.

5
מפות
הרובע כולל מספר מתחמים ואזורי תעסוקה שונים ושכונת מגורים אחת -
רובעי תל אביב
דירות במונטיפיורי
לאורך כל רובע 6 עוברת ולאורכה גם מתוכנן לעבור של ה
הגדרתה הרחבה של "דרום תל אביב" משתנה ונתונה לפרשנות נמצאת מדרום לרבעים 5 ו-6 וממערב ל, וכוללות במסגרת הגדרה זו את כל שטחה של הרובע תחום בין חוף הים ל, ובין מצפון לקו הרחובות -- מדרום
ברובע 3 גם מספר גדול של אזורים ומוקדים ציבוריים קטנים יותר הפזורים לאורכו גבולותיו הם בין בצפון, ממזרח, בדרום, וציר -- ממערב

מרבית שטחו של הרובע משמש למגורים אולם פזורים בו אתרי תעסוקה, מסחר ובילוי רבים, ובראשם רצועת בתי המלון לאורך החוף ו, ומתחם.

מפת תל אביב יפו
תוכניות המתאר כיום מייעדות את כל הרצועה המזרחית של הרובע, הסמוכה לנתיבי איילון, למגדלי מגורים בני כ-40 קומות ואף יותר, בדומה לאלו בפארק צמרת
Category:Maps of neighborhoods in Tel Aviv
לאזורים אלה של העיר היה ביקוש גבוה מאז קום המדינה בשל היותם קרובים יחסית למרכז העיר אך רחוקים דיו כדי להוות שכונות שקטות
מפות
ברובע שכונות מגורים בלבד, למעט מתחם ההייטק ו השוכנים ליד
בתחום שטח הרובע שכנו הכפרים הערביים ו, ובדרומו עובדו עד שנות ה-40 שדותיה של המושבה הטמפלרית כמו כן המושג "" מתייחס לעיר שגבולותיה היו דומים לאלה של רובע 5
בין שני אזורים אלה מחבר ציר תנועה אחד בלבד - שדרות קרן קיימת לישראל, ובנוסף אליו כציר תחבורה עיקרי העובר בין השכונות לנחל הירקון ומחבר אותן עם מרכז העיר הרובע תחום בין חוף הים לציר -- במזרח, גובל בצפון הישן בקו הרחובות --, ומדרום תוחם אותו ציר -

בתחום אזור זה נמצא שטחה של , השכונה שהפכה לתל אביב וסיפחה אליה את שאר השכונות.

17
רובעי תל אביב
בין הרבעים 3 ו-5 הצפון הישן ולב העיר במערב לבין רבעים 4 ו-6 הצפון החדש ואזור העסקים במזרח מפריד קו -
Category:Maps of neighborhoods in Tel Aviv
כמו כן, חלק הארי של שטח ההכרזה של , על פי הגדרות , נמצא ברובע זה
מפת תל אביב יפו
מרבית הבנייה בו היא בנייני מגורים בני 4-5 קומות, בדומה לאזוריה הוותיקים יותר של העיר, אולם ניכרת בו באופן משמעותי בנייתם של מגדלי מגורים, החל מ ובמידה ניכרת גם היום, וכן בתים צמודי קרקע במספר שכונות קטנות ורחובות מסוימים