חב ד זמני היום. זמני היום כפר חב''ד

עיין לקוטי שיחות חט"ז עמ' 577 יעקב אבינו ומשפחתו עוצרים בעיר, בדרכם חזרה מחרן לבית יצחק בארץ ישראל
השלך סימל בעיניו של רבי יוחנן את הדרך, שבה ה' משגיח על העולם, אפילו לדגים ה' קובע, מי יחיה ומי ימות ומתי הדלקת נרות שבת קודש - 18 דקות לפני השקיעה הנראית

לחיצה על שם הרב הנפטר תוביל לתוכן משלים הקיים באתר.

13
זמני היום כפר חב''ד
מסלול לימוד זה מקביל ללימוד היומי ברמב"ם של שלוה פרקים ליום, והשיעור עוסק באותן מצוות
זמני הלכה לשיטת הזקן
בהכנת לוח שנה זה הושקעו מאמצים רבים הן מהבחינה הטכנית והן מבחינת הלכות ודיני לוח שנה וזמני היום
היום יום
לוח השנה מכיל גם את תאריכי פטירתם של גדולי ישראל
כגון: הפסק טהרה, תינוק שנולד לענין ברית מילה וכו' שיעור היום יום יג מנחם אב שבת ה'תש"ג שיעורים: חומש: ואתחנו, שביעי עם פירש"י
חצות - חצי היום בין הזריחה האמיתית לשקיעה האמיתית סימון נר זכרון בתוך לוח השנה מורה על ימי זכרון המופיעים באותו תאריך

שקיעה זו מיועדת עבור 'תוספת שבת'.

1
זמני היום
במסלול לימוד זה לומדים בכל יום פרק אחד, ומסיימים את כל הספר במשך כשלוש וחצי שנים
לפני 3330 שנה וגם היום...
סוף זמן ק"ש - מחושב לפי רבע היום מהזריחה האמיתית ועד לשקיעה האמיתית
לפני 3330 שנה וגם היום...
סוף זמן ק"ש - מחושב לפי רבע היום מהזריחה האמיתית ועד לשקיעה האמיתית
כל אמרה בספר וכל פתגם בו הם דברים משובבי-נפש, וחסידים שואבים סיפוק רוחני רב מתוכנם צאת השבת - 4 דקות לאחר צאת הכוכבים, לפי דברי אדה"ז ב'סדר הכנסת שבת'
רשמים ותמונות מ'סיום הרמב"ם' מטה צעירי חב"ד למען נפגעי הטרור: התפללו לרפואת הפצועים בפיגועי הדמים האחרונים; נערכים לפעילות עידוד ותמיכה למשפחות השכולות ולנפגעים הנוספים שכם, חניית ביניים המידע היומי כולל זמני זריחה, זמני שקיעה, זמן טלית ותפילין, סוף זמן קריאת שמע, סוף זמן תפילה, חצות היום, זמני מנחה גדולה וקטנה, פלג המנחה, צאת הכוכבים וצאת הכוכבים רבינו תם וכן את שם הדף היומי הבבלי והירושלמי

.

16
לפני 3330 שנה וגם היום...
ביום זה שוחרר אדמו"ר הזקן ממאסרו בכלא הרוסי
זמני היום כפר חב''ד
זמני היום המוצגים באתר נקבעו על פי התייעצות עם תלמידי חכמים מובהקים, כפי שמפורט בעקרונות זמני היום שבלוח השנה
זמני הלכה לשיטת הזקן
שקיעה האמיתית - היא השקיעה ההלכתית שזמנה הוא 4 דקות לאחר השקיעה הנראית