הלכות לשון הרע יומי. החפץ חיים

במסגרת פסק דין זה קיבל בית המשפט המחוזי בחיפה ערעור שעסק בהגנת תום הלב הקבועה בסעיף 15 מכוח חוק איסור לשון הרע, תוך שקבע כי במקרה זה עומדת לטובת המפרסם הגנת תום הלב
זה יותר ברור, יותר קל ניתן ללכת על פי הסדר שלו

ישים עצמו באלם ", הינו שישים בזכרונו תמיד , כי לפי רוב קלקולי שעברתי בלשוני עד עתה , היה מן הדין שאהיה אלם ,אך גבר עלי - איך אשוב לחטוא בזה עוד!!! בהתאם לכך, אין חשיבות לכוונת המפרסם או לדרך שבה הובן הפרסום על-ידי הטוען לפגיעה בו".

1
החפץ חיים
בא נראה מה קרה להלכות שבת אחרי שיצא 'שמירת שבת כהלכתה', ההלכה הפכה נגישה
החפץ חיים
ראיה אחת לדברינו, ממה שביררנו לעיל בכלל ב' דלשון הרע ורכילות אסור לקבל אפילו אם סיפר עליו באפי תלתא אם כן הוא הדין בפניו דחד דינא אית להן וכנ''ל
כסלו שתי הלכות לשון הרע יומי תועלת סיוע לקרבן
החפץ חיים הבין כי השמירה על , הימנעות מדברי ולשון הרע קשים מאוד לאדם, אך ראה בשמירת הלשון ובאיסורי לשון הרע ורכילות לא רק ציווי מוסרי, אלא בראש ובראשונה הלכה
עיין לעיל בכלל ב' בבאר מים חיים באות ב' שהבאתי שם כמה מאמרים מפורשים בזה אנו כאן עבורכם, בהזדמנות של פעם בשנה - ט"ו באב 2021
וְדַע עוֹד עִקָּר גָּדוֹל בְּעִנְיָנִים אֵלּוּ, אִם אֶחָד רוֹצֶּה לְהַכְנִיס אֶת חֲבֵרוֹ בְּעִנְיָנָיו, כְּגוֹן, לְשָׂכְרוֹ לִמְלַאכְתּוֹ אוֹ לְהִשְׁתַּתֵּךְ עִמּוֹ אוֹ לַעֲשׂוֹת שִׁדּוּךְ עִמּוֹ וְכָל כְּהַאי גַּוְנָא {וכל כיוצא בזה}, אֲפִלּוּ לֹא שָׁמַע עָלָיו עַד עַתָּה שׁוּם רָעָה, אֲפִלּוּ הָכֵי {פֵּרוּשׁ: אעפִּ"כֵ} מֻתָּר לִדְרושׁ וְלַחֲקֹר אֵצֶּל אֲנָשִׁים עַל מַהוּתוֹ וְעִנְיָנוֹ, אַף דְּיָכוֹל לִהְיוֹת, שֶׁיְּסַפְּרוּ לוֹ גְּנוּתוֹ, אֲפִלּוּ הָכֵי מֻתָּר, כֵּיוָן דְּכַוָּנָתוֹ לְטוֹבַת עַצְּמוֹ לְבַד, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִצְּטָרֵךְ אַחַר כָּךְ לָבוֹא לִידֵי הֶזֵּק וְלִידֵי מד מַצָּה וּמְרִיבָה וְחִלּוּל ה', חַס וְשָׁלוֹם שמירת הלשון שער ורשה תרנ"ה מידע כללי מאת רבי מ הוצאה תאריך הוצאה מהדורות נוספות מקורות לכתיבת הספר , , , קישורים חיצוניים שמירת הלשון הוא שנכתב על ידי הרב מ

.

27
מה עומד מאחורי ההתעוררות ללימוד הלכות לשון הרע
החפץ חיים בעצמו אמר שצריך לעסוק בהלכות אלו עם הילדים, ובאמת רק כשהתחילו לחנך את הילדים החלה המהפכה להתבצע בפועל
לשון הרע
ובמדה שאדם מודד, מודדין לו
לשון הרע
ואפילו לדעת מהרש''ל דפליג על השולחן ערוך כמבואר שם בבית שמואל סעיף קטן ח' וסבירא ליה שהאשה אסורה מחמת השתיקה, היינו דוקא שם אית ליה שתיקה כהודאה, והטעם דלא היה לה לשתוק בענין זה, אבל בעניננו דהיינו לשון הרע ורכילות בודאי אין מהשתיקה שום ראיה, וראיה לזה ממה שמבואר באה''ע בסימן ב' ס''ד בהגה''ה דאם קרו ליה ממזר ושתיק אין מהשתיקה שום ראיה לחשוש עליו מחמת זה, ואפילו לדעת המחבר דמחמיר עליו היינו לחשש בעלמא כדקאמר חוששין לו ולמשפחתו, ובעניננו גם אנו מודים שצריך לחוש ולשמור את עצמנו בכל גוונא כדקאמר בנדה ס''א האי לישנא בישא וכו' למיחוש מיבעי אבל לא להחליט על ידי השתיקה שבודאי אמת הוא
להבעת דעה מסוג שכזה מעניק החוק הגנה מפני אחריות על פי חוק איסור לשון הרע, ולהגנה זו ראויה המערערת אנשים הכירו את ה"חפץ חיים" כחלק מהפסוק בתהילים מי האיש וכו'
נושא שמירת לשון הרע מטרתו ליצור חברה מוסרית יותר ואנושית יותר, אשר מתחשבת בזולת ודוק, יש לפרש את "תום הלב" בהקשרה של הגנה זו כמתייחס לאמונה של המפרסם באמיתות הפרסום ולסבירות החשד שלו…

כל עם ישראל יחזרו תשובה אמיתית כל עמך ישראל רפואה שלמה לרפואת הרב מרדכי צמח רפאל בן מזל טוב הוא תזכה פני משיח מהירה אמןןןןן טל בת דוריס רפואה שלמה כל בדיקות חיוביות אמן אסתר בת מטילדה רפואה שלמה ורדה-חי'ה בת אסתר רפואה שלמה שושנה ישועה בת זלפה רפואה שלמה בס"ד ספר חפץ חיים לשון הרע תועלת -סיוע לקרבן 86 יום כ"ו כסלו מידע חיוני אדם שנודע לו על שידוך הנמצא בהליכים ויש בידו מידע שלילי אודות אחד מן הצדדים ,נושא באחריות - במקרים מסוימים -למסור את המידע הזה מבלי להמתין עד שיתבקש לעשות זאת , המצווה "לא תעמוד על דם רעך " {ויקרא י"ט , ט"ז} מחייבת למסור מיחמתנו מידע מסוים אם אנו יודעים שלאחר הצדדים בשידוך יש חסרון רציני מבחינה גופנית , נפשית או רוחנית אשר על פי אמות מידה אוביקטיביות ניתן לצפות בי יפריע לחיי הנישואין , ושמידע זה מוסתר מפני הצר השני , גם כאן חייבים להתקיים התנאים המאפשרים לספר לשון הרע לתועלת : א} המידע חייב להיות ממקור ראשון ,או שיודגש בברור שזהו מידע מבלי שני אשר לא נבדק ולא אומה , "הבורא יתברך זיכהו לאדם והוסיף לו נפש המדברת יתר על כל בעלי החיים.

10
כסלו שתי הלכות לשון הרע יומי תועלת
חוק איסור לשון הרע , נחקק בישראל בשנת 1965
שמירת הלשון
עורך דין לשון הרע אהוד פאי מסביר כי מבחינה פרקטית אין הבדל בין המונח "לשון הרע" לבין "הוצאת דיבה"
לשון הרע
הראשון שהתחיל לעסוק בזה באופן יותר מאסיבי היה הרב בצלאל טרוביץ מאגודת נוצרי לשון